Enaid Coll

Bydd Enaid Coll yn cael ei ryddhau ar Steam, Playstation & Nintendo Store

 

"Dychmygwch fyd lle nad marwolaeth yw'r terfyn..."

Dychmygwch fyd lle nad marwolaeth yw'r terfyn, lle mae atgofion gwerthfawr yn cael eu cadw i'w mwynhau am byth, lle mae eich enaid yn anfarwol. Croeso i'r Cwmwl Enaid. Uwchlwythwch eich enaid i'n gweinyddion ymroddedig ac ymlaciwch gan wybod y bydd rhan ohonoch yn byw ymlaen am byth. Caiff yr atgofion hyn i gyd eu cadw ar gyfer eich enaid digidol er mwyn i'ch teulu ail-ymweld â nhw dro ar ôl tro. Y Cwmwl Enaid - yn cadw eich gorffennol er mwyn sicrhau eich dyfodol.

 

Gêm antur arswyd ffugwyddonol yw Enaid Coll wedi ei leoli o fewn y Cwmwl Enaid.  Mae'n gêm archwilio bywiog gydag elfennau pos wedi ei gosod ar draws 34 o amgylchfydoedd unigryw.

 

Mae gan Enaid Coll arddull weledol arbennig, stori afaelgar, digwyddiadau antur seicolegol a thrac sain egnïol ac atgofus. Byddwch yn barod i gael eich uwchlwytho... ble ydw i?... Pwy ydw i?.... Mae'n bryd i chi roi eich bywyd -- a'ch marwolaeth -- yn ôl at ei gilydd.

 

Mae gan Enaid Coll arddull weledol arbennig, naratif diddorol, digwyddiadau antur seicolegol a thrac sain egniol ac atgofus. 

 

Byddwch yn barod i gael eich uwchlwytho..... Ble ydw i?... Pwy ydw i?...  Mae'n bryd i chi roi darnau eich bywyd - a'ch marwolaeth - yn ôl at ei gilydd.

 

 

 

"A gorgeous indie horror", PC Gamer.

 

"From concept to art style to the wonderful trailer, it’s a breath of fresh, creepy air", RockPaperShotgun.

 

"Master Reboot looks like a gorgeous and haunting adventure through a unique world that should appeal to fans of multiple genres", Gamezebo.

NODWEDDION

 

 • Arddull weledol fendigedig

 

 • Stori afaelgar

 

 • 34 o amgylchfydoedd i'w harchwilio

 

 •  8 awr o brofiad chwarae

 

 • Trac sain egnïol ac atgofus

 

 •  I'w chwarae yn y Gymraeg a Saesneg

 

 • Facebook
 • Twitter
 • YouTube
 • Instagram
 • LinkedIn

© Wales Interactive Ltd. Trademarks belong to their respective owners. All rights reserved.